Hållbarhet på Wisby Strand

Vi är en anläggning certifierad med den internationella miljömärkningen Green Key. Green Key är en ledande internationell märkning som i dag finns i 60 länder och som stöds av World Tourism Organization och United Nations Environment Programme, UNEP.

Lyssa på hur vi på Wisby Strand arbetar med miljö och hållbarhet tillsammans med Green Key.

Miljöarbete

Vi arbetar dagligen för att minska vårt avtryck på miljön. I en så stor anläggning är det ibland en utmaning, men vi anser att det är mycket viktigt. Vi ser det som ett socialt ansvar, att skapa en hållbar värld för kommande generationer. Vi följer kommunens hårda regler för miljöarbete. För att ytterligare lära oss om vad vi kan göra i vårt miljöarbete, och om hur vi kan utveckla oss över tid har vi genomgått de krav och den utbildning som krävs för att bli Green Key-certifierad.

Om Green Key

Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 65 länder. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education, som stödjs av bl.a. UNEP, UNESCO och World Tourism Organization. Idag finns över 170 Green Key-märkta anläggningar i Sverige och alla anläggningar genomgår regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs.

Vill du också boka ett hållbart möte?

Kontakta då en av våra kunniga medarbetare

Carolina Kästner
+46 725-52 0405
carolina@wisbystrand.se